Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod https://alltech-shop.eu
 2. Właścicielem Sklepu i administratorem danych jest Zbigniew Roszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALLTECH Zbigniew Roszko z siedzibą w Wólka Waniewska 63 18-100 Łapy, NIP PL9661938446, REGON 200195693, mail: info@alltech-shop.eu
 3. Dane osobowe zbierane przez https://alltech-shop.eu za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 5. ALLTECH Zbigniew Roszko zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie internetowym. ALLTECH Zbigniew Roszko stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 6. ALL-TECH Zbigniew Roszko umożliwia Klientowi wygenerowanie nowego hasła, w przypadku utraty hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam Loginu lub Hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, otrzyma wiadomość elektroniczną, zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. ALLTECH Zbigniew Roszko oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony internetowej https://alltech-shop.eu
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ALLTECH Zbigniew Roszko jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu: umożliwienie korzystania ze strony internetowej, możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe są zbierane w przypadku:
 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu jego utworzenia i zarządzania tym kontem (na podstawie: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (na podstawie: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego tzw. Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (na podstawie: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. W procesie zakładania Konta Klienta, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy i miejscowość numer telefonu komórkowego, adres poczty internetowej. Klienta ustala indywidualnie hasło dostępu do swojego konta.
 2. W procesie składania zamówień w Sklepie internetowym Klient podaje następujące dane osobowe: mię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy i miejscowość numer telefonu komórkowego, adres poczty internetowej, a w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca dodatkowo: nazwę firmy oraz numer NIP.
 3. Strona internetowa https://alltech-shop.eu wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. ALLTECH Zbigniew Roszko oświadcza, że w ramach korzystania ze strony internetowej https://alltech-shop.eu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. ALL-TECH Zbigniew Roszko informuje, że:
 • w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym.
 1. W tym miejscu ALL-TECH Zbigniew Roszko informuje, że w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (na podstawie: prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Uprawnienia

 

 1. Klient ma prawo do:
 • cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
 • usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO
 • dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO;
 • sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO.
 1. ALL-TECH Zbigniew Roszko będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez ALL-TECH Zbigniew Roszko informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej https://alltech-shop.eu niezgodnie z niniejszą Polityką, ALL-TECH Zbigniew Roszko będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. W przypadku wystąpienia przez Klienta z żądaniem, wynikającym z opisanych powyżej uprawnień, ALL-TECH Zbigniew Roszko spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na zakres żądania lub jego charakter , ALL-TECH Zbigniew Roszko nie będzie w stanie zrealizować żądania w terminie, o którym mowa powyżej, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zrealizowania żądania. W takim wypadku ALL-TECH Zbigniew Roszko powiadomi Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania i jego przyczynach.

 

 

 1. Udostępnienie danych osobowych

 

 1. ALL-TECH Zbigniew Roszko informuje, że dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ALL-TECH Zbigniew Roszko przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 • UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Polska
 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Teczowa 10, 62-052 Komorniki / Gluchowo, NIP 785-15-61-831
 • RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. UL. ZBOZOWA 1, 62-023 ROBAKOWO, NIP PL 7773249627
 1. W przypadku, gdy w toku składania zamówienia Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 3. ALLTECH Zbigniew Roszko uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych uprawnionym, tj. organom państwowym, jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://alltech-shop.eu W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach powołanego sklepu.
 2. W przypadku pytań, prosimy o przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: info@alltech-shop.eu

                                   

 

Nowości
Palenisko ogrodowe z motywem myśliwskim
Palenisko ogrodowe z motywem myśliwskim

435,60 zł

Cena (EUR): (99,00 €)

szt.
Wiertnica do ziemi 1500 MAX Auger Torque
Wiertnica do ziemi 1500 MAX Auger Torque

9 600,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl